BIM en Europrovyl: een doordacht duo

Een bouwproces kent een enorme hoeveelheid samenwerkende partijen. Europrovyl draagt graag bij aan een structurele samenwerking door het BIM concept te omarmen. BIM is een afkorting van Building Information Model ook wel Bouw Informatie Model genoemd.

BIM is een werkmethodiek die oplevert dat alle relevante informatie tijdens alle fases van het bouwproces wordt opgeslagen, gebruikt en beheerd. Niet in verspreide mappen of dossiers, maar in een digitaal 3D gebouwmodel. Alle partijen, en dit is een groot voordeel, hebben rechtstreeks toegang tot al deze centrale informatie. Alle deelnemers, van architect tot aannemers, hebben 24/7 inzicht in het totaal aan actuele handelingen, activiteiten en afspraken. Kortom, iedereen werkt altijd met dezelfde actuele feiten. BIM is dus synoniem aan samenwerken en een permanente informatie uitwisseling. In de automotive en aerospace-industrie zijn deze methodieken en informatieopslag al heel lang de normaalste zaak van de wereld en nu omarmt de bouw deze bewezen digitale techniek ook.

Ook waardevol voor de bouw
Europrovyl weet zeker dat BIM zijn waarde ook binnen de bouw zal bewijzen. De efficiency stijgt doordat alle partijen permanent en actueel van elkaar op de hoogte zijn. Dit versnelt het traject en vermindert de kans op faalkosten omdat ontwerp- en bouwfouten vroegtijdig gesignaleerd kunnen worden. Kortom, BIM garandeert talloze voordelen voor alle betrokken partijen.

BIM, de vele voordelen

  • Daling faalkosten door snelle signalering van ontwerp- en bouwfouten.
  • Verbetering van planning en levertijden;
  • Verkorting van de bouwtijd.
  • Sneller inzicht in hoeveelheden, kosten en opbrengsten van een ontwerp.
  • U voorkomt dubbel werk.
  • BIM reduceert het aantal wijzigingen en/of correcties.
  • U heeft een verbeterd inzicht door 3D visualisatie.
  • Kortom, optimale grip op het ontwerp- en bouwproces.