Conceptpresentaties dashboard en procesoptimalisatie NHL Stenden

Conceptpresentaties dashboard en procesoptimalisatie NHL Stenden

3 jun 2019

Op 24 mei jongstleden hebben de conceptpresentaties plaatsgevonden van alle tweedejaars Bedrijfskunde studenten van NHL Stenden Hogeschool te Leeuwarden. Op basis hiervan zijn drie verschillende groepen gekozen die uiteindelijk het eindproduct, in de vorm van een dashboard en diverse procesverbeteringsmogelijkheden, gaan presenteren bij Europrovyl.

Maar liefst negen projectgroepen hebben 24 mei een mogelijkheid gepresenteerd ter uitwerking van het bedrijfskundige vraagstuk. De variëteit tussen de diverse presentaties, evenals de verschillende aanpak van het aangeleverde vraagstuk zorgde voor interessante uitkomsten. Ook werden er meer opties en mogelijkheden dan verwacht gepresenteerd. Nu komt het eindontwerp dan ook in zicht.

De jury, in de vorm van Hiltsje Pritchard, Wilfred van Slooten, Harm de Vries en Sake van der Wal, moest de lastige beslissing nemen over welke projectgroepen haar eindpresentaties bij Europrovyl mogen verzorgen. Vanuit verschillende perspectieven werden de vorderingen getoond op zowel persoonlijk als projectmatig vakgebied. Complimenten vanuit Europrovyl voor de mooie presentaties, de innovatieve dashboard en de goed doordachte oplossingen.

Hieronder een aantal foto’s van de conceptpresentaties.