Werkwijze

Werkwijze

Aannemers met woningbouwprojecten door heel Nederland zijn de grootste afnemers van Europrovyl. Zij vragen om een goed bouwproces. Daar spelen wij op in door in samenwerking met onze ketenpartners continu dit proces te verbeteren. Dit doen we op een deskundige, betrouwbare, transparante en tegelijk nuchtere wijze. Deze werkwijze wordt gewaardeerd.

Streven naar perfectie

Werkprocessen vragen steeds om verbeteringen. Wij streven net als onze klanten naar perfectie in het bouwproces. In een vroegtijdig stadium stemmen we onderlinge verwachtingen goed af. Wij werken volkomen transparant met onze ketenpartners, op basis van wederzijds vertrouwen en respect. Zo ontstaat er een werkmethode waarin alle afspraken, rollen en verantwoordelijkheden duidelijk zijn.

Op tijd leveren

Met deze werkwijze is onze projectleider op de hoogte van de levervolgorde en overige voorwaarden die onze klanten stellen. Zo kunnen we op tijd beginnen met het monteren van kozijnen en ze op het afgesproken tijdstip leveren.

Kennis delen

Veel grote opdrachtgevers zijn inmiddels gewend aan het uitwisselen van informatie. Ons verkoopteam kijkt mee in hun begrotingen, denkt proactief en constructief mee over verbeteringen van het bouwproces en wijst op mogelijke bezuinigingen. Wij bieden zo onze deskundigheid als toegevoegde waarde. Door als gelijkwaardige ketenpartner kennis te delen en op een open manier samen te werken, halen we goede, gezamenlijke eindresultaten.

Bouw Informatie Model

Europrovyl past het Bouw Informatie Model toe. Daardoor is structurele samenwerking met veel ketenpartners mogelijk. Dankzij het 3D-bouwmodel beschikken alle betrokkenen over dezelfde actuele en relevante informatie. Dit voorkomt misverstanden en reduceert de faalkosten.

Kennismaken

We vinden het belangrijk dat de wederzijdse verwachtingen van een project of opdracht helder zijn. Daarom nemen wij de tijd voor kennismaking. Wij stellen het projectteam en de contactpersonen aan u voor en maken kennis met uw mensen. Ook bespreken we de omgangsvorm. Die houden we bij voorkeur zo informeel mogelijk. De kennismaking is de eerste stap voor goede communicatie en samenwerking.

Kennismaken

Afstemming

In de afstemmingsfase denken we proactief met u mee en leggen we de eisen vast. De eisen kunnen gaan over het vervoer van de kozijnen: horizontaal of verticaal? Ook over de routing en de planning maken we bindende afspraken. Daarnaast staan we uitgebreid stil bij de Veiligheids- en Gezondheidsplannen. Tot slot is er aandacht voor de wijze van oplevering en nemen we regels op de bouwplaats door.

Afstemming

Engineering

In de voorbereidingsfase is het tijd voor engineering, het uitwerken van tekeningen en het controleren ervan en het maken van een uitvoeringsplan. Ook kunt u van ons verwachten dat we in dit stadium al duidelijk hebben hoe we de productie en de levering gaan bewaken. Deze fase sluiten we net als de andere fases af met een fysiek document. Hierin staat uw input, die we intern communiceren en naleven.

Engineering

Uitvoering

In de uitvoeringsfase gaan we de kozijnen leveren. Hiervoor hanteren we het afgesproken en vastgelegde schema. We monteren de kunststof kozijnen op de bouwplaats. Daarna volgt de oplevering.

Uitvoering

Evaluatie

De laatste fase is de evaluatiefase. Wij nodigen u uit voor een eindgesprek. Hierin bespreken we het project na en benoemen we onze nazorgtrajecten. In een open sfeer is het mogelijk feedback te geven op het project, de communicatie en over ons in het algemeen. Er is ruimte om gezamenlijk na te denken over mogelijke verbeteringen in de verdere samenwerking.

Evaluatie

Veilig en duurzaam

Naast stijl, comfort en gemak bieden de kozijnen van Europrovyl vooral veiligheid. Alle kozijnen zijn voorzien van een stalen binnenkant. Behalve dat dit voor een stevige constructie van uw kozijn zorgt, wordt het voor ongevraagd bezoek erg lastig om zo maar binnen te komen. Mede daarom mogen onze producten het Politiekeurmerk Veilig Wonen dragen. 

U wilt duurzame producten. Daarom maakt Europrovyl kozijnen uit hoogwaardige grondstoffen. Bovendien zijn onze kozijnen recyclebaar. Dat betekent: minder belasting van het milieu. Uiteraard hebben onze kozijnen een lange levensduur. 

In uw element!