Samenwerking NHL Stenden Hogeschool en Europrovyl

Samenwerking NHL Stenden Hogeschool en Europrovyl

27 mrt 2019

Op 18 maart jongstleden hebben de mijlpaalpresentaties plaatsgevonden voor alle tweedejaars Bedrijfskunde studenten van NHL Stenden Hogeschool te Leeuwarden. De mijlpaalpresentaties boden inzicht in de huidige stand van zaken omtrent het project 'opzetten geoptimaliseerd faalkosten registratiesysteem' in het tweede semester. Het gehele semester staat in het teken van procesoptimalisatie. Het project binnen het semester is aangeleverd door Europrovyl.

Het bedrijfsleven zoekt steeds frequenter aansluiting bij het onderwijs. Met het oog op de toekomst heeft Europrovyl medio februari 2019 een samenwerkingsverband opgezet met NHL Stenden Hogeschool. Het samenwerkingsverband richt zich op het verkleinen van de afstand tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt en het versterken van de capaciteiten van zowel NHL Stenden Hogeschool als Europrovyl.

Een van de projecten waar momenteel aan gewerkt wordt is het opzetten van een geoptimaliseerd faalkosten registratiesysteem. Onder het toeziend oog van de stuurgroep, bestaande uit twee senior docenten van NHL Stenden Hogeschool en Sake van der Wal van Europrovyl, zijn de studenten in februari begonnen met het analyseren van diverse data om hun projectplan te creëren. De mijlpaalpresentaties dienen hierbij als actualisatie van de huidige stand van zaken.

Het project is opgezet samen met de opleiding International Business Administration en zal uitgevoerd worden samen met de opleiding Bedrijfskunde. Binnen de opleiding gaan 54 tweedejaars hbo-bachelor studenten aan de slag met het bedrijfsvraagstuk waarmee er gericht gestuurd kan worden op de reductie van faalkosten op zowel korte als op de lange termijn. De studenten zijn onderverdeeld in negen groepen die in competitievorm opereren om het project te voltooien.